VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

MASTER
STRUKOVNE STUDIJE
(dve godine - 120 ESPB bodova)

PRIZNAVANJE ISPITA SA
SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
NA MASTER STUDIJAMA

Visoka građevinsko geodetska
škola napravila je
aplikaciju za pametne telefone
na Android platformi.

Poseta gospođe Helen Skikos iz
Direktorata Evropske komisije
za obrazovanje i kulturu

  U periodu od 5 – 9.05.2014. Srbiju je posetila gospođa Helen Skikos iz Direktorata Evropske komisije za obrazovanje i kulturu.

  Tom prilikom je u okviru obilaska prosvetnih ustanova obišla i našu Školu. Cilj sastanka je bio upoznavanje sa funkcionisanjem Škole, međunarodnom saradnjom koju Škola ostvaruje i kao najvažnije detaljno informisanje o svim oblicima saradnje sa privredom.

Isplata studentskih kredita i stipendija
preko Poštanske štedionice

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja velikim naporima obezbedilo je da se odobreni studentski krediti i stipendije isplate u predviđenom roku. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je prebacilo sredstva za isplatu studentskih kredita i stipendija banci Poštanska štedionica a.d. i isplata za novembar i decembar počinje 13.02. 2014. Iznos na pojedinačnom čeku iznosi 8.100 dinara.

Iz ministarstva prosvete,  
nauke i tehnološkog razvoja

    ISPITNI ROKOVI
U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

REDOVNI ISPITNI
ROKOVI:

1) januarsko - februarski
2) aprilski
3) junski
4) julski
5) septembarski
6) oktobarski

 

APSOLVENTSKI
ROKOVI:

1) novembarski;
2) decembarski;
3) martovski;

Uprava Škole

  AKREDITACIJA
    2012 i 2014

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Vrste licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije za

inženjere specijalističkih strukovnih
i
inženjere strukovnih studija.

Tekst Odluke o vrstama licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije (648 kb)

         

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

Informator o radu (ćirilica)
Informator o radu (latinica)