VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

UPIS 2015/2016

PRIVREMENA RANG LISTA:
ZA UPIS U PRVOM UPISNOM ROKU

PRIZNAVANjE PRIJEMNOG
ISPITA SA DRUGE
VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Kandidati koji su polagali prijemni ispit na drugim fakultetima i visokim školama mogu se upisati na Visoku građevinsko - geodetsku školu do popunjavanja slobodnih mesta (budžetskih i samofinansirajućih).

Prilikom upisa neophodno je priložiti potvrdu o osvojenim bodovima na prijemnom ispitu. Upis će se vršiti od 7 - 10 jula od 9-14 časova.

  IZMENA BROJA ESPB BODOVA
  ZA POJEDINE PREDMETE:

Odlukom Nastavnog veća Škole od 7.5.2015. godine izmenjen je broj ESPB bodova za pojedine predmete. Nove vrednosti ESPB bodova važiće od školske 2015/2016 godine.

MASTER
STRUKOVNE STUDIJE
(dve godine - 120 ESPB bodova)

PRIZNAVANJE ISPITA SA
SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
NA MASTER STUDIJAMA

Visoka građevinsko geodetska
škola napravila je
aplikaciju za pametne telefone
na Android platformi.

    ISPITNI ROKOVI
U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

REDOVNI ISPITNI
ROKOVI:

1) januarsko - februarski
2) aprilski
3) junski
4) julski
5) septembarski
6) oktobarski

 

APSOLVENTSKI
ROKOVI:

1) novembarski;
2) decembarski;
3) martovski;

Uprava Škole

  AKREDITACIJA
    2012 i 2014

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Vrste licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije za

inženjere specijalističkih strukovnih
i
inženjere strukovnih studija.

Tekst Odluke o vrstama licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije (648 kb)

         

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

Informator o radu (ćirilica)
Informator o radu (latinica)