VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

  Konkurs za studentske
     stipendije i kredite

Rok za prijavljivanje na konkurs je
od 1. do 31. oktobra 2015. godine.

Svu dokumentaciju predati u biblioteci do navedenog datuma. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE
VANREDNI ISPITNI ROK

ODRŽAĆE SE 3. i 4. OKTOBRA 2015. GODINE PO RASPOREDU KOJI ĆE BITI OBJAVLJEN NA SAJTU ŠKOLE I OGLASNOJ TABLI.

Studenti će moći da polažu najviše dva ispita i to u terminu koji sami odaberu s obzirom da će svi ispiti moći da se polažu i prvog i drugog dana.

POČETAK NASTAVE U
ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINi

Nastava za studente osnovnih studija počinje u ponedeljak 5. oktobra po rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Škole.

Nastava za studente specijalističkih studija počinje u subotu 10. oktobra po rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Škole

Obaveštenje studentima koji nisu obavili sistematski pregled u zakazanom terminu

  IZMENA BROJA ESPB BODOVA
  ZA POJEDINE PREDMETE:

Odlukom Nastavnog veća Škole od 7.5.2015. godine izmenjen je broj ESPB bodova za pojedine predmete. Nove vrednosti ESPB bodova važiće od školske 2015/2016 godine.

MASTER
STRUKOVNE STUDIJE
(dve godine - 120 ESPB bodova)

PRIZNAVANJE ISPITA SA
SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
NA MASTER STUDIJAMA

Visoka građevinsko geodetska
škola napravila je
aplikaciju za pametne telefone
na Android platformi.

    ISPITNI ROKOVI
U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

REDOVNI ISPITNI
ROKOVI:

1) januarsko - februarski
2) aprilski
3) junski
4) julski
5) septembarski
6) oktobarski

 

APSOLVENTSKI
ROKOVI:

1) novembarski;
2) decembarski;
3) martovski;

Uprava Škole

  AKREDITACIJA
    2012 i 2014

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Vrste licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije za

inženjere specijalističkih strukovnih
i
inženjere strukovnih studija.

Tekst Odluke o vrstama licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije (648 kb)

         

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

Informator o radu (ćirilica)
Informator o radu (latinica)