VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

  O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI DA
ZBOG NASTUPAJUĆIH PRAZNIKA
ŠKOLA NEĆE RADITI U PERIODU
OD 18.04.2014 - 04.05.2014.

ŠKOLA POČINJE SA RADOM U
PONEDELJAK 05.05.2014. GODINE.

Iz Sekretarijata Škole

DANI OTVORENIH   
VRATA NA VGGŠ   

Posetite nas i upoznajte se sa vašom budućom školom na
DANIMA OTVORENIH VRATA
12.04.2014.
od 10:00 do 13:00 časova.

Isplata studentskih kredita i stipendija
preko Poštanske štedionice

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja velikim naporima obezbedilo je da se odobreni studentski krediti i stipendije isplate u predviđenom roku. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je prebacilo sredstva za isplatu studentskih kredita i stipendija banci Poštanska štedionica a.d. i isplata za novembar i decembar počinje 13.02. 2014. Iznos na pojedinačnom čeku iznosi 8.100 dinara.

Iz ministarstva prosvete,  
nauke i tehnološkog razvoja

  O B A V E Š T E NJ E

POČEV OD
JANUARSKO - FEBRUARSKOG
ISPITNOG ROKA 2014. GODINE
CENA PRIJAVLJIVANJA ISPITA JE
800 DINARA

Iz Sekretarijata Škole

    ISPITNI ROKOVI
U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI

REDOVNI ISPITNI
ROKOVI:

1) januarsko - februarski
2) aprilski
3) junski
4) julski
5) septembarski
6) oktobarski

 

APSOLVENTSKI
ROKOVI:

1) novembarski;
2) decembarski;
3) martovski;

Uprava Škole

  AKREDITACIJA
    2012 i 2014

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Vrste licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije za

inženjere specijalističkih strukovnih
i
inženjere strukovnih studija.

Tekst Odluke o vrstama licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije (648 kb)

Odluka Vlade Republike Srbije
o proglašenju 2012. god.
godinom geodetske delatnosti.

         

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

Informator o radu (ćirilica)
Informator o radu (latinica)