VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

MASTER
STRUKOVNE STUDIJE
(dve godine - 120 ESPB bodova)

PRIZNAVANJE ISPITA SA
SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
NA MASTER STUDIJAMA

OBAVEŠTENJE

UPIS 2. i 3. GODINE STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2014/15. GODINU

Upis studenata na 2. i 3. godinu studija obaviće se po završetku vanrednog ispitnog roka koji se održava 2. i 3. oktobra.

Visoka građevinsko geodetska
škola napravila je
aplikaciju za pametne telefone
na Android platformi.

Poseta gospođe Helen Skikos iz
Direktorata Evropske komisije
za obrazovanje i kulturu

  U periodu od 5 – 9.05.2014. Srbiju je posetila gospođa Helen Skikos iz Direktorata Evropske komisije za obrazovanje i kulturu.

  Tom prilikom je u okviru obilaska prosvetnih ustanova obišla i našu Školu. Cilj sastanka je bio upoznavanje sa funkcionisanjem Škole, međunarodnom saradnjom koju Škola ostvaruje i kao najvažnije detaljno informisanje o svim oblicima saradnje sa privredom.

Isplata studentskih kredita i stipendija
preko Poštanske štedionice

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja velikim naporima obezbedilo je da se odobreni studentski krediti i stipendije isplate u predviđenom roku. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je prebacilo sredstva za isplatu studentskih kredita i stipendija banci Poštanska štedionica a.d. i isplata za novembar i decembar počinje 13.02. 2014. Iznos na pojedinačnom čeku iznosi 8.100 dinara.

Iz ministarstva prosvete,  
nauke i tehnološkog razvoja

    ISPITNI ROKOVI
U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI

REDOVNI ISPITNI
ROKOVI:

1) januarsko - februarski
2) aprilski
3) junski
4) julski
5) septembarski
6) oktobarski

 

APSOLVENTSKI
ROKOVI:

1) novembarski;
2) decembarski;
3) martovski;

Uprava Škole

  AKREDITACIJA
    2012 i 2014

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Vrste licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije za

inženjere specijalističkih strukovnih
i
inženjere strukovnih studija.

Tekst Odluke o vrstama licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije (648 kb)

         

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

Informator o radu (ćirilica)
Informator o radu (latinica)