ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД

 

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. године

I конкурсни рок
Студијски програм: Геодезија-Геоматика

Редни
број
Број
пријаве
Просечна оцена
из средње школе
Постигнут
успех из
средње школе
Постигнут
број бодова
на пријемном
УКУПНО
БОДОВА
I II III IV
1 02-1/31 4.50 4.50 4.54 4.58 36.24 60 96.24
2 02-1/35 4.00 4.08 4.50 4.71 34.58 60 94.58
3 02-1/42 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 54 94.00
4 02-1/33 4.93 4.88 4.85 4.93 39.18 54 93.18
5 02-1/28 3.53 3.75 3.92 3.93 30.26 54 84.26
6 02-1/36 2.46 2.17 2.50 3.93 22.12 60 82.12
7 02-1/38 3.77 3.67 4.00 4.07 31.02 51 82.02
8 02-1/19 4.53 4.53 4.00 4.00 34.12 45 79.12
9 02-1/20 4.24 4.11 4.12 4.07 33.08 42 75.08
10 02-1/43 3.92 3.83 3.75 3.50 30.00 45 75.00
11 02-1/41 3.46 3.58 3.58 3.86 28.96 45 73.96
12 02-1/17 4.06 4.33 4.13 4.53 34.10 39 73.10
13 02-1/48 3.15 3.17 3.08 3.14 25.08 48 73.08
14 02-1/37 3.69 3.83 3.67 3.93 30.24 42 72.24
15 02-1/34 2.76 3.50 2.92 2.71 23.78 48 71.78
16 02-1/22 4.31 3.83 3.42 3.29 29.70 42 71.70
17 02-1/23 3.85 3.92 3.33 3.50 29.20 42 71.20
18 02-1/5 4.24 4.11 3.62 3.53 31.00 39 70.00
19 02-1/26 3.15 3.50 3.42 3.93 28.00 42 70.00
20 02-1/44 4.92 4.92 5.00 5.00 39.68 30 69.68
21 02-1/2 4.31 4.50 4.50 4.79 36.20 33 69.20
22 02-1/47 3.54 3.83 4.08 3.50 29.90 39 68.90
23 02-1/11 3.54 3.92 3.33 3.64 28.86 39 67.86
24 02-1/46 3.38 3.67 3.67 3.36 28.16 39 67.16
25 02-1/39 3.31 2.75 2.83 3.07 23.92 42 65.92
26 02-1/21 3.54 3.92 3.83 3.21 29.00 36 65.00
27 02-1/32 2.85 3.67 3.42 3.64 27.16 36 63.16
28 02-1/1 3.54 3.92 3.75 4.57 31.56 30 61.56
29 02-1/8 3.62 4.00 4.00 5.00 33.24 27 60.24
30 02-1/29 4.00 4.08 3.67 3.79 31.08 27 58.08
31 02-1/40 3.31 3.67 3.00 3.21 26.38 30 56.38
32 02-1/7 3.67 3.71 4.14 3.86 30.76 24 54.76
33 02-1/10 2.46 3.75 3.08 3.07 24.72 30 54.72
34 02-1/24 3.00 3.08 3.25 3.14 24.94 27 51.94
35 02-1/9 2.85 3.08 3.08 3.29 24.60 27 51.60
36 02-1/15 3.46 3.50 3.83 3.79 29.16 21 50.16
37 02-1/3 3.53 3.60 3.77 3.00 27.80 21 48.80
38 02-1/14 2.54 3.25 2.83 2.36 21.96 24 45.96
39 02-1/16 3.54 3.50 3.50 3.36 27.80 18 45.80
40 02-1/25 2.77 3.50 3.92 3.57 27.52 18 45.52
41 02-1/30 4.08 3.50 3.42 3.64 29.28 15 44.28
42 02-1/6 4.54 4.25 4.50 4.21 35.00 9 44.00
43 02-1/13 4.08 4.58 4.50 4.29 34.90 9 43.90
44 02-1/4 2.69 2.92 3.00 2.79 22.80 21 43.80
45 02-1/12 2.85 3.33 3.50 3.00 25.36 18 43.36
46 02-1/27 3.31 3.67 3.08 2.71 25.54 15 40.54
47 02-1/18 2.69 3.25 2.75 2.57 22.52 12 34.52

КАНДИДАТИ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ ОД 1 ДО 36, СЕМ КАНДИДАТА
ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 4, МОГУ СЕ УПИСАТИ О ТРОШКУ БУЏЕТА

КАНДИДАТИ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 4 И ОД 37 ДО 47
СЕ МОГУ УПИСАТИ КАО САМОФИНАНСИРАЈУЋИ

 

УПИС ПОД АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА

Редни
број
Број
пријаве
Просечна оцена
из средње школе
Постигнут
успех из
средње школе
Постигнут
број бодова
на пријемном
УКУПНО
БОДОВА
I II III IV
1 02-1/45 4.00 4.50 3.67 3.50 31.34 39 70.34