Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
30.10.2014. Prezentacija računskih vežbi 2014.  (Power Point Slide Show) 1086 kb
16.01.2015. Kolokvijum 2015. - 1 grupa   143 kb
16.01.2015. Kolokvijum 2015. - 4 grupa   109 kb

 

Ispitna pitanja iz Praktične geodezije 1
      - školska 2012/13. godina -