ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Предмети

Изаберите предмет са списка:

Р.б. Предмет
1 Бетонске конструкције 1
2 Бетонске конструкције 2
3 Екологија
4 Елементи високоградње 1
5 Елементи високоградње 2
6 Енглески језик (изборни)
7 Енглески језик 1
8 Енглески језик 2
9 Физика
10 Геодезија
11 Грађевинска економија
12 Грађевинска механизација
13 Грађевинске конструкције 1
14 Грађевинске конструкције 2
15 Грађевински материјали
16 Хидротехника
17 Информатика за инжењере
18 Математика 1
19 Математика 2
20 Механика и отпорност материјала
21 Механика тла и фундирање
22 Механика тла и фундирање 1
23 Механика тла и фундирање 2
24 Металне и дрвене конструкције 1
25 Металне и дрвене конструкције 2
26 Нацртна геометрија
27 Организација грађења
28 Примена рачунара
29 Регулатива у грађевинарству и архитектури
30 Саобраћајнице 1
31 Саобраћајнице 2
32 Савремене конструкције
33 Савремене методе технологије и организације грађења
34 Софтвери у грађевинарству
35 Статика конструкција 1
36 Статика конструкција 2
37 Технички енглески језик
38 Технологија грађења
39 Унутрашње инсталације
40 Управљање инвестицијама
41 Управљање квалитетом
42 Управљање квалитетом у грађевинарству
43 Заштита и безбедност на раду
44 Завршни радови
45 Завршни радови и унутрашње инсталације