ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД

 

Привремена ранг листа кандидата за упис у прву годину
основних струковних студија формирана на основу успеха
у средњој школи

Студијски програм: Грађевинско инжењерство

Редни
број
Број
пријаве
Просечна оцена
из средње школе
Постигнут
успех из
средње школе
УКУПНО
БОДОВА
I II III IV
1 01- 1 1 4.12 3.35 2.33 2.36 24.32  
2 01- 1 2 2.50 3.07 2.64 2.54 21.50  

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА АТУСС
одсек ВГГШ у улици Хајдук станкова бр.2.
од 10.00 часова