Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
25.12.2009. Примери испитних задатака 133 кб
25.12.2009. Примери завршног дела испита 114 кб
15.05.2014. Питања за усмени део испита 101 кб

 

15.05.2014.

Питања за усмени део испита из Механике и Отпорности материјала

НАПОМЕНА:
Одговор на свако питање пропратити одговарају скицом.

НАПОМЕНА:
Одговор на свако питање пропратити одговарају скицом.