ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Нацртна геометрија са перспективом


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 289 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 196 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 153 kb

 

Предавања и Вежбе 2020/2021:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
06.10.2020. Предавање 1  (Среда 07.10.2020.) 5.7 MB
10.10.2020. Предавање 2  (Понедељак 12.10.2020.) 1.8 MB
18.10.2020. Предавање 3  (Понедељак 19.10.2020.) 9 MB
25.10.2020. Предавање 4  (Понедељак 26.10.2020.) 4 MB
31.10.2020. Предавање 5  (Понедељак 02.11.2020.) 1.3 MB
06.11.2020. Предавање 6  (Понедељак 09.11.2020.) 2.5 MB
09.11.2020. Предавање 7  (Понедељак 09.11.2020.) 1.2 MB
12.11.2020. Предавање 8  (Понедељак 16.11.2020.) 2.2 MB
20.11.2020. Предавање 9  (Понедељак 23.11.2020.) 2.1 MB
28.11.2020. Предавање 10  (Понедељак 30.11.2020.) 1.9 MB
28.11.2020. Предавање 11  (Понедељак 30.11.2020.) 6.3 MB
28.11.2020. Вежба 8  (Понедељак 30.11.2020.) 877 kb
06.12.2020. Предавање 12  (Понедељак 07.12.2020.) 3.5 MB
06.12.2020. Предавање 13  (Понедељак 07.12.2020.) 1.6 MB
06.12.2020. Предавање 13  (Понедељак 07.12.2020.) 1.6 MB
08.12.2020. Вежба 9  (Понедељак 14.12.2020.) 1.2 MB
13.12.2020. Предавање 14  (Понедељак 14.12.2020.) 6.3 MB
13.12.2020. Предавање 14А  (Понедељак 14.12.2020.) 1.1 MB
13.12.2020. Вежба 10  (Понедељак 14.12.2020.) 878 kb
20.12.2020. Предавање 15А  (Понедељак 21.12.2020.) 961 kb
20.12.2020. Предавање 15Б  (Понедељак 21.12.2020.) 1.3 MB
20.12.2020. Вежба 11  (Понедељак 21.12.2020.) 2.2 kb
23.12.2020. Вежба 12  (Понедељак 18.01.2021.) 2.4 kb
17.01.2021. Примери испитних задатака 6.6 kb

17.01.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ :

18.01.2021. У 10h предавање на Teams-у, договор око начина полагања испита и
објашњење испитних задатака из предходних рокова


 

Предавања (Power Point презентација):

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
18.10.2016. ОКТАНТИ 450 кб
18.10.2016. ТАЧКА 628 кб
18.10.2016. ПРАВА 1030 кб
18.10.2016. ПРОДОР ПРАВЕ 492 кб
26.10.2016. ГЕОМЕТРИЈСКИ ЛИКОВИ 839 кб
26.10.2016. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА 1773 кб
02.11.2016. РАВАН 820 кб
02.11.2016. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ПРАВЕ У РАВНИ 628 кб
02.11.2016. ОРТОГОНАЛНИ НАГИБНИ ТРИЕДАР 258 кб
02.11.2016. ПРЕСЕК РАВНИ, ПРОДОР ПРАВЕ 948 кб
08.11.2016. ТРАНСФОРМАЦИЈА И РОТАЦИЈА 1293 кб
18.11.2016. МЕТРИЧКИ ЗАДАЦИ 1602 кб
25.11.2016. РАВНИ ПРЕСЕЦИ 1741 кб
01.12.2016. КОНУСНИ ПРЕСЕЦИ 1035 кб
01.12.2016. ПРОДОРИ ТЕЛА 768 кб
16.12.2016. КРОВОВИ 1765 кб
16.12.2016. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато 605 кб
11.01.2017. ЗАВОЈНЕ И ПРАВОИЗВОДНЕ ПОВРШИ 3529 кб
11.01.2017. ПЕРСПЕКТИВА - увод 8073 кб
11.01.2017. ФРОНТАЛНА ПЕРСПЕКТИВА 1258 кб
11.01.2017. ПЕРСПЕКТИВА СА УГЛА 713 кб