VISOKA GRAĐEVINSKO GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

УПИС 2023/2024

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА кандидата за упис у другу годину
мастер струковних студија у статусу буџетског студента за школску 2023/2024. годину - Грађевинско инжењерство у високоградњи (220 kb)

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - трећи уписни рок
КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (225 kb)

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - други уписни рок
КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - Грађевинско инжењерство у високоградњи (446 kb)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - Нови бројеви индекса за студентски сервис ВГГШ - Примери попуњавања позива на број за студијске програме на ВГГШ (405 kb)

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ:

 • лична карта
 • сведочанства свих разреда средње школе – оригинали;
 • диплома о завршеној средњој школи – оригинал;
 • извод из матичне књиге рођених - оригинал;
 • уверење о држављанству Републике Србије – оригинал (није потребно уколико је чињеница о држављанству убележена у извод из МКР);
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се у Школи);
 • две фотографије формата 3,5х 4,5cm;
 • индекс (може се купити у Школи – 600,00РСД)
 • доказ о уплати накнаде за чланарину у СКАССС-у (100,00 РСД на жиро рачун позив на бр „3-23“)
 • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте:
  - Архитектура - 18.000,00 РСД
  - Грађевинско инжењерство – 16.800,00 РСД
  - Геодезија-геоматика – 16.800,00 РСД

Школарина се плаћа у пет једнаких рата по следећој динамици:

 • 1. рата приликом уписа
 • 2. рата до15. јануара 2024. године
 • 3. рата до15. марта 2024. године
 • 4. рата до15. маја 2024. године
 • 5. рата до15. августа 2024. године

жиро рачун:

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:

3-10  - Архитектура и Грађевинско инжењерство,
3-20  - Геодезија-геоматика


 

obavestenje Преузмите: ИНФОРМАТОР ЗА УПИС
НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
  (2.0 MB)

Све у вези уписа на Високу грађевинско - геодетску школу
и како изгледају задаци на пријемном испитупогледајте у
Информатору за упис на основне и мастер струковне студије!