ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Грађевински пододсек

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
у зимском семестру 2022/2023.

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Др Александар Шотић
sotic.vggs@gmail.com
среда 13:30-15:30 Хидротехника;
Екологија;
Комунална инфраструктура;
Градски инфраструктурни системи
кабинет
11
четвртак 13:30-15:30
2 др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs
понедељак 14:00-16:00 Механика и отпорност материјала;
Статика конструкција 1;
Зидане конструкције у високоградњи;
Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање
Моделовање у анализи конструкција
кабинет
8
уторак 12:00-14:00
3 др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs
понедељак 18:00-20:00 Саобраћајнице 1 и 2;
Грађевинска економија;
Управљање пројектима;
Теорија планирања;
Управљање инвестицијама
кабинет
11
петак 10:00-12:00
4 др Драган Николић
nikolic@vggs.rs
четвртак 10:00-12:00 Бетонске
конструкције 1 и 2;
Савремене методе технологије и организације грађења;
Бетонске конструкције у високоградњи;
Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње;
Спрегнуте и ПНП конструкције
кабинет
16
петак 14:00-16:00
5 др Ива Деспотовић
ivadespotovic@vggs.rs
уторак 14:00-16:00 Грађевински материјали;
Механика тла и фундирање;
Фундирање објеката високоградње;
Европска техничка регулатива у грађевинарству
кабинет
18
четвртак 13:40-15:40
6 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
среда 10:50-12:50 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Урбанизам 1 и 2
кабинет
7
петак 09:00-11:00
7 др Марина
Николић-Топаловић
vggsmntopalovic@gmail.com
уторак 11:45-13:45 Завршни радови и унутрашње инсталације;
Синтезни пројекат;
Ентеријер;
Урбанистичко грађевинске процедуре;
Енергетска ефикасност и сертификација зграда
кабинет
8
четвртак 16:15-18:15
8 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
понедељак 14:30-16:30 Физика;
Методологија научно-стручног истраживања
кабинет
15
четвртак 08:15-10:15
9 др Милољуб Албијанић
miloljub.albijanic@mts.rs
понедељак 13:40-15:40 Математика 1 и 2 кабинет
5
10 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11:00-13:00 Геодезија геодетски одсек
кабинет 4
петак 11:50-13:50 грађевински одсек кабинет  9
11 др Снежана Бајић
snezanamitrovic@vggs.rs
среда 10:50-12:50 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Савремене конструкције;
Металне конструкције у високоградњи;
Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње;
Спрегнуте и ПНП конструкције;
Технологија грађења
кабинет
16
четвртак 13:45-15:45
12 др Весна
Трифуновић-Драгишић
vesnatd@vggs.rs
понедељак 11:30-13:30 Грађевинске
конструкције 1 и 2;
Архитектонске
конструкције 1 и 2
кабинет
17
уторак 9:50-11:50
13 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
уторак 12:00-14:00 Информатика за инжењере;
Примена рачунара;
Софтвери у грађевинарству и архитектури;
Информациони системи
грађевински одсек кабинет 4
четвртак 11:00-13:00 геодетски одсек 
14 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
среда 13:45-15:45 Механика и отпорност материјала;
Статика конструкција 2;
Металне конструкције у високоградњи;
Моделовање у анализи конструкција
кабинет
13
петак 12:20-14:20
15 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
четвртак 13:00-15:00 Организација грађења;
Грађевинска механизација;
Управљање квалитетом у грађевинарству;
Управљање инвестицијама;
Регулатива у грађевинарству и архитектури;
Савремене методе технологије и организације грађења
кабинет
9
петак 13:40-15:40
16 мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs
среда 12:00-14:00 Основи пројектовања;
Пројектовање;
Савремена архитектура;
Реконструкција објеката;
Основи архитектонског пројектовања
кабинет
5
петак 10:00-11:00
15:30-16:30
17 Силва Костић
silvakostic@vggs.rs
четвртак 12:00-14:00 Технички енглески језик ВГГШ
Р.б. Предметни сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs
krstic.katarina83@gmail.com
среда 14:15-15:15 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Технологија грађења;
Завршни радови и унутрашње инсталације
Грађевинска механизација
Организација грађења;
Архитектонске
конструкције 1
кабинет
14
четвртак 13:35-14:35
2 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
среда 10:00-11:00 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Синтезни пројекат;
Ентеријер
кабинет
7
петак 11:30-12:30
3 Петар Момчиловић
petar0838@gmail.com
понедељак 15:20-16:20 Математика 1 и 2 кабинет
5
среда 14:30-15:30
4 Сара Милошевић
vggs.urb@gmail.com
среда 12:30-14:30 Урбанизам 1 и 2;
Савремене конструкције
кабинет
17

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена.
од дана објављивања распореда консултација

 

ОБАВЕШТЕЊА:

15.01.2023.

Предавања и консултације код проф. Марине Николић Топаловић:

Предавања и консултације код професора Марине Николић Топаловић
предвиђена за 17.01.2023. године неће бити одржани.

Наредне консултације ће бити одржане 19.01.2023. од 16.15 до 18,15.


 

11.01.2023.

Консултације код мр Душана Турине:

Консултације које се одржавају 13.01.2023 биће одржане у термину од
11-13 часова 16.01.2023.