ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
23.09.2023. Бетонске конструкције 1
20.09.2023. Саобраћајнице 1
19.09.2023. Нацртна геометрија
19.09.2023. Металне и дрвене конструкције 1
18.09.2023. Технички енглески језик
16.09.2023. Механика тла и фундирање
16.09.2023. Грађевински материјали
15.09.2023. Организација грађења
15.09.2023. Завршни радови и унутрашње инсталације
13.08.2023. Грађевинске конструкције 1
12.09.2023. Технологија грађења
12.09.2023. Статика конструкција 1
12.09.2023. Механика и отпорност материјала
12.09.2023. Саобраћајнице 2
08.09.2023. Физика
06.09.2023. Грађевинска економија
05.09.2023. Грађевинске конструкције 2
31.08.2023. Управљање квалитетом у грађевинарству
01.07.2023. Регулатива у грађевинарству и архитектури
01.07.2023. Управљање инвестицијама
30.06.2023. Статика конструкција 2
23.06.2023. Бетонске конструкције 2
17.06.2023. Информатика за инжењере
14.06.2023. Грађевинска механизација
05.02.2023. Примена рачунара
26.01.2023. Геодезија
16.10.2022. Методологија научно-стручног истраживања
09.10.2022. Фундирање објеката високоградње
30.09.2022. Металне конструкције у високоградњи
30.09.2022. Бетонске конструкције у високоградњи
25.09.2022. Управљање пројектима (Мастер студије)
15.09.2022. Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање
15.09.2022. Моделовање у анализи конструкција
15.09.2022. Металне и дрвене конструкције 2
31.08.2022. Хидротехника
29.08.2022. Зидане конструкције у високоградњи
10.06.2022. Теорија планирања (Мастер студије)
07.06.2022. Грађевински материјали
13.02.2022. Урбанистичко грађевинске процедуре
06.02.2022. Енергетска ефикасност и сертификација зграда
03.02.2022. Комунална инфраструктура
30.01.2022. Градски инфраструктурни системи