ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Ценовник услуга школе

АКАДЕМИЈA ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ШКОЛА
школска 2022/2023. година

Р.б. ШКОЛАРИНА Износ (РСД)
1 ШКОЛАРИНА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА - 60 ЕСПБ 75.000
Школарину плаћају самофинасирајући студенти (кандидати рангирани као такви на пријемном испиту, студенти који су остварили више од 37 а мање од 48 ЕСПБ бодова из текуће године и они који се нису рангирали у оквиру утврђене квоте за буџетска места на одговарајућој години студија). 
Самофинансирајући студенти који први пут уписују годину не плаћају пренете испите из претходне године (приликом уписа треће године плаћају се испити пренети из прве године).
Студенти који су уписани по основу преласка са друге акредитоване високошколске установе плаћају школарину за текућу школску годину у износу од 75.000 РСД без обзира на то коју годину студија уписују, број ЕСПБ бодова који уписују или број испита који им се признаје.
Школарину је могуће платити у пет рата по следећој динамици:
 
1. рата плаћа се приликом уписа године 15.000
2. рата плаћа се до 15. јануара у текућој школској години 15.000
3. рата плаћа се до 15. марта у текућој школској години 15.000
4. рата плаћа се до 15. маја у текућој школској години 15.000
5. рата плаћа се до 15. августа у текућој школској години 15.000
2 ОБНОВА ГОДИНЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1.250 x ЕСПБ
Плаћају се ЕСПБ бодови свих неположених испита. Студенти који обнављају трећу годину ОС не плаћају ЕСПБ за стручну праксу а плаћају 25% вредности ЕСПБ завршног рада (укупно 4.000 РСД). Уколико је износ већи од 15.000 РСД могуће је плаћање на рате.

 
3 ПРЕНЕТИ ИСПИТИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (основне студије) 1.250 x ЕСПБ
Студенти који се финансирају из буџета плаћају све заостале испите из претходних година по вредности ЕСПБ бодова које ти испити носе   
4 УПИС VI СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ
СА V СЕМЕСТАРА
31,000
Плаћају студенти који су дипломирали по старим студијским програмима са пет семестара без обзира на број испита разлике који им утврди комисија за еквиваленцију испита. Износ је могуће платити у две рате и то 16.000 РСД приликом уписа а 15.000 РСД пре полагања последњег испита.
Уколико студент не дипломира у школској години уписа, у обавези је да обнови годину по редовним правилима обнове године након што у потпуности измири цену уписа у шести семестар.
 
5 ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1,300 €
6 ШКОЛАРИНА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - 60 ЕСПБ 144.000
Школарину је могуће платити највише у 12 једнаких рата (од октобра текуће до септембра наредне године до 15. у месецу). Школарина мора бити у потпуности измирена пре полагања последњег испита.
Студенти који су завршили специјалистичке студије а уписују другу годину мастер студија, плаћају школарину за једну школску годну плус разлику у цени између последње цене специјалистичких и мастер студија (144.000 + 36.000 = 180.000 РСД).  Школарину је могуће платити на 12 једнаких рата по 15.000 РСД које се плаћају до сваког 15. у месецу закључно са 15. септембром.
Све уплате школарине које су студенти извршили за специјалистичке студије биће уважене тим студентима приликом уписа на мастер студије без обзира када су уплате извршене.
 
7 ОБНОВА ПРВЕ ГОДИНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА  15.000
Студенти прве године мастер студија који су стекли мање од 37 ЕСПБ из прве године као и студенти који имају статус студента који студира уз рад а стекли су мање од 30 ЕСПБ бодова из прве године студија, обнављају прву годину студија.  
8 ОБНОВА ДРУГЕ ГОДИНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА
1) студенти који су положили све испите а до краја студија им је остао мастер рад, примењени истраживачки рад и стручна пракса (или мање)  3,000
2) студенти којима је до краја студија остао један испит  5,000
3) студенти којима је до краја студија остало два испита  10,000
4)студенти којима је до краја студија остало три или више испита  15,000
5) студенти који су у школској 2020/21. години уписали другу годину мастер студија по основу признатих испита са специјалистичких студија 3,000
9 ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА 2,000 €

основне
студије

мастер
студије

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ [792 kb]
Наведене накнаде важе од школске 2022/2023. године               

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОМ РАЧУНУ ЗА УПЛАТЕ:

ОД 04.03.2021. ГОДИНЕ СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:
3-10  - за студенте Грађевинског одсека,
3-20  - за студенте Геодетског одсека

Позив на број се наводи без модела и треба да гласи као у следећем примеру:

Модел и позив на број (одобрење)

 

3-10

или
Модел и позив на број (одобрење)

 

3-20