ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани МАСТЕР РАДА

Дана 29.09.2023 године
са почетком у 10:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Асмир Рамић

Тема МАСТЕР РАДА је:

АНАЛИЗА ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТУТИН

23.09.2023.

Дана 29.09.2023 године
са почетком у 10:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Љиљана Георгијев

Тема МАСТЕР РАДА је:

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ У СЛУЖБАМА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

26.09.2023.

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.