ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
09.02.2023. Саобраћајнице 1
05.02.2023. Примена рачунара
05.02.2023. Технологија грађења
05.02.2023. Металне и дрвене конструкције 1
04.02.2023. Бетонске конструкције 2
03.02.2023. Статика конструкција 2
03.02.2023. Грађевински материјали
02.02.2023. Грађевинске конструкције 1
30.01.2023. Завршни радови и унутрашње инсталације
29.01.2023. Организација грађења
29.01.2023. Управљање инвестицијама
29.01.2023. Грађевинска механизација
26.01.2023. Геодезија
16.10.2022. Методологија научно-стручног истраживања
16.10.2022. Физика
09.10.2022. Фундирање објеката високоградње
07.10.2022. Саобраћајнице 2
07.10.2022. Грађевинска економија
06.10.2022. Грађевинске конструкције 2
06.10.2022. Технички енглески језик
05.10.2022. Статика конструкција 1
05.10.2022. Механика и отпорност материјала
30.09.2022. Металне конструкције у високоградњи
30.09.2022. Бетонске конструкције у високоградњи
30.09.2022. Бетонске конструкције 1
25.09.2022. Управљање пројектима (Мастер студије)
23.09.2022. Регулатива у грађевинарству и архитектури
15.09.2022. Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање
15.09.2022. Моделовање у анализи конструкција
15.09.2022. Металне и дрвене конструкције 2
12.09.2022. Нацртна геометрија
08.09.2022. Управљање квалитетом у грађевинарству
31.08.2022. Хидротехника
29.08.2022. Зидане конструкције у високоградњи
10.06.2022. Теорија планирања (Мастер студије)
07.06.2022. Грађевински материјали
13.02.2022. Урбанистичко грађевинске процедуре
06.02.2022. Енергетска ефикасност и сертификација зграда
03.02.2022. Комунална инфраструктура
30.01.2022. Градски инфраструктурни системи
07.10.2021. Математика 1
07.10.2021. Математика 2
30.06.2021. Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње
08.06.2021. Заштита и безбедност на раду
09.02.2021. Софтвери у грађевинарству
16.06.2020. Управљање инвестицијама (Мастер студије)
11.02.2020. Организација грађења
30.01.2020. Европска техничка регулатива у грађевинарству
05.10.2019. Информатика за инжењере
12.06.2018. Управљање квалитетом
13.02.2018. Спрегнуте и ПНП конструкције