ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

UPIS 2018/2019

KONAČNA RANG LISTA
Studijski program: arhitektura

  redni broj Prezime i ime Bodovi
iz škole
Bodovi sa
prijemnog
Ukupno
1 01-1/ 19 A Anamarija, Dragiša, Cvišić 39.10 60 99.10
2 01-1/ 21 A Tea, Saša, Medenica 37.52 60 97.52
3 01-1/ 1 A Jelena, Bojan, Plavšić 37.76 57 94.76
4 01-1/ 22 A Ljubica, Ljubiša, Jocić 33.58 57 90.58
5 01-1/ 23 A Jana, Mirko, Kukić 35.44 54 89.44
6 01-1/ 5 A Aranđel, Radovan, Petrović 32.28 57 89.28
7 01-1/ 16 A Ivana, Dragoljub, Ćalić 36.12 51 87.12
8 01-1/ 24 A Vuk, Milica, Nedović 29.66 57 86.66
9 01-1/ 15 A Radojka, Goran, Krsmanović 38.58 48 86.58
10 01-1/ 6 A Zorana, Dragan, Kuzmanović 25.80 60 85.80
11 01-1/ 7 A Katarina, Milan, Stojanović 28.36 57 85.36
12 01-1/ 13 A Valentina, Selver, Aljit 24.40 60 84.40
13 01-1/ 10 A Kristina, Zoran, Đorđević 28.84 54 82.84
14 01-1/ 8 A Anđela, Slobodan, Stamenković 34.82 48 82.82
15 01-1/ 2 A Vesna, Živoljub, Pavlović 22.38 60 82.38
16 01-1/ 18 A Sara, Zorica, Ivegeš 28.36 54 82.36
17 01-1/ 4 A Aleksandar, Saša, Bugarin 24.86 57 81.86
18 01-1/ 9 A Mrko, Miro, Babić 26.28 54 80.28
19 01-1/ 3 A Jovan, Milan, Ilić 21.76 57 78.76
20 01-1/ 12 A Katarina, Milan, Grujić 36.92 39 75.92
21 01-1/ 20 A Biljana, Radovan, Kovačević 23.52 51 74.52
22 01-1/ 11 A Marko, Željko, Lalić 20.18 51 71.18
23 01-1/ 17 A Dimitrije, Bojan, Ivanović 33.88 / /
24 01-1/ 14 A Marija, Valentin, Itov 27.92 / /

Kandidati sa rednim brojem od 1 do 22 se mogu upisati u Školu o trošku budžeta
Kandidati sa rednim brojem 23 i 24 se ne mogu upisati u Školu

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI U SLEDEĆIM TERMINIMA:
5.7, 6.7. i 9.7.2018. OD 9.00 DO 14.00

 

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:

  • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole, (original)
  • Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu, (original)
  • Izvod iz matične knjige rođenih, (original)
  • Dve fotografije za indeks
  • Dokaz o uplati troškova upisa (3000 RSD na žiro račun Škole 840-1918666-13)
  • Dva ŠV-20 obrasca i indeks (dobijaju se u Školi)
  • Prva rate školarine - samo za samofinasirajuće studente (15000 RSD na žiro račun Škole 840-1918666-13)