ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

МАСТЕР СТУДИЈЕ - РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ

 

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11:00-13:00 Инжењерска фотограметрија
3Д модели терена и инжењерских објеката
кабинет 4
среда 10:30-12:30
2 др Александар Шотић
sotic.vggs@gmail.com
среда 13:45-15:45 Управљање пројектима и инвестицијама ГР
3 др Слободан Панџић
slobodanpandzic@vggs.rs
уторак  13:00-15:00 3Д модели терена и инжењерских објеката
Софтвери у геодезији
Пројектовање геодетских радова у инжењерству
Деформациона анализа
кабинет 5
четвртак 11:00-13:00
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 16:15-18:15 Просторно планирање и урбанизам ГР
уторак  12:00-14:00
5 др Марија Савановић
marijasavanovic@vggs.rs
понедељак 12:00-14:00 Информациони системи у катастру
Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката
кабинет 5
среда 14:00-16:00
6 др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs
уторак  13:00-15:00 Методологија пројектовања у геодезији
Референтне геодетске мреже
кабинет 5
четвртак 14:00-16:00
7 др Стеван Радојчић
stradojcic@sezampro.rs
уторак  11:00-13:00 Софтвери у геодезији, Картографија
Пројектовање у државном премеру и катастру
кабинет 3
петак 09:00-11:00
8 др Зоран Срдић
zoran.srdic.vggsss@gmail.com
уторак  16:00-18:00 Процедуре и поступци у катастру непокретности 1
Техничке пословне комуникације и презентације
кабинет 3
среда 11:30-13:30
9 мр Оливера
Васовић Шимшић
oliveravasovic@vggs.rs
уторак  13:00-15:00 Техничке пословне комуникације и презентације
Процена тржишне вредности непокретности
кабинет 3
среда 14:00-16:00
10 мр Станислава Босиочић
stanislavabosiocic@vggs.rs
понедељак 13:00-15:00 Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 кабинет 5
уторак  08:00-10:00
11 спец Милена Јочковић
milenajockovic@vggs.rs
среда 09:00-11:00 Процедуре и поступци у катастру непокретности 2 кабинет 1
петак 10:30-12:30
Р.б. Сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Јелена Панџић
jelenapandzic@vggs.rs
среда 10:30-11:30 Деформациона анализа
Пројектовање геодетских радова у инжењерству
кабинет 3
четвртак 09:00-10:00
2 Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com
понедељак 10:30-11:30 Картографија кабинет 3
уторак 10:30-11:30
3 Сара Милошевић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 14:30-16:30 Просторно планирање и урбанизам ГР

ОБАВЕШТЕЊА: