Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored Časova · Geodetski odsek

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite raspored (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
26.02.2018. Raspored časova:  II semestar - školske 2017/2018. godine 108 kb
26.02.2018. Raspored časova: IV semestar - školske 2017/2018. godine 109 kb

2. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Geodetski planovi: Podela studenata po grupama za vežbe

Geodetski premer 1: Definitivna podela studenata na grupe

Informatika za inženjere: Podela na grupe za predavanja i vežbe

4. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Osnovi fotogrametrije: Podela na grupe za vežbe

 

OBAVEŠTENJA:

24.04.2018.

PREDMET:  OSNOVI INŽENJERSKE GEODEZIJE

Obaveštavaju se studenti koji slušaju predmet Osnovi inženjerske geodezije u školskoj 2017/'18. godini da će se u četvrtak, 26.04.2018. godine, umesto predavanja održati vežbe za obe grupe, po sledećem rasporedu:

  • za grupu koja treba da ima redovne vežbe tog dana, vežbe će početi u 9.00 časova,
  • za grupu koja treba da ima vežbe 03.05.2018. godine, vežbe će početi u 12.00 časova.

Nastava neće biti održana u četvrtak, 03.05.2018. godine.

Završni test će se održati u četvrtak, 10.05.2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Predaja radnih svezaka je u četvrtak, 10.05.2018. godine, u terminu od 9.00 do 10.00 časova.

VAŽNA NAPOMENA:

Završni test nije obavezan.
Naknadnih termina za predaju radnih svezaka neće biti.

Beograd, 24.04.2018.

Predmetni nastavnik