ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
23.09.2023. Геодетски премер 2
22.09.2023. Катастар непокретности
20.09.2023. Државни премер и основи катастра
20.09.2023. Основи инжењерске геодезије
19.09.2023. Рачун изравнања
16.09.2023. Геодетски премер 1
15.09.2023. Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
14.09.2023. Геодетски планови
14.09.2023. Савремене геодетске технологије
08.09.2023. Физика
30.08.2023. Мерна несигурност
29.08.2023. Геодетске мреже
28.08.2023. Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
29.06.2023. Основи фотограметрије
22.06.2023. Геодетске мреже
21.06.2023. Геоинформациони системи
21.06.2023. Информатика за инжењере
18.06.2023. Технички енглески језик
12.05.2023. Геодетске мреже
08.05.2023. Примена рачунара
22.04.2023. Нацртна геометрија са централном пројекцијом
27.01.2023. Фотограметрија и даљинска детекција
26.01.2023. Геопросторне базе података
23.12.2022. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
21.12.2022. Методологија пројектовања у геодезији
09.10.2022. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објекта
04.09.2022. Референтне геодетске мреже
06.07.2022. Деформациона анализа
26.06.2022. Техничке пословне комуникације и презентације
17.04.2022. Информациони системи у катастру
11.04.2022. Геодетска метрологија
13.02.2022. Физика
08.02.2022. 3Д модели терена и инжењерских објеката
06.02.2022. Процена тржишне вредности непокретности