ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
06.06.2023. Геодетски премер 2
06.06.2023. Савремене геодетске технологије
24.05.2023. Физика
18.05.2023. Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
16.05.2023. Основи инжењерске геодезије
15.05.2023. Мерна несигурност
12.05.2023. Геодетске мреже
12.05.2023. Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
08.05.2023. Примена рачунара
02.05.2023. Државни премер и основи катастра
02.05.2025. Катастар непокретности
28.04.2023. Геодетски премер 1
27.04.2023. Рачун изравнања
22.04.2023. Нацртна геометрија са централном пројекцијом
22.04.2023. Геоинформациони системи
22.04.2023. Геодетски планови
27.01.2023. Фотограметрија и даљинска детекција
26.01.2023. Геопросторне базе података
23.12.2022. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
21.12.2022. Методологија пројектовања у геодезији
09.10.2022. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објекта
15.09.2022. Информатика за инжењере
04.09.2022. Референтне геодетске мреже
06.07.2022. Деформациона анализа
28.06.2022. Основи фотограметрије
26.06.2022. Техничке пословне комуникације и презентације
08.05.2022. Технички енглески језик
17.04.2022. Информациони системи у катастру
11.04.2022. Геодетска метрологија
13.02.2022. Физика
08.02.2022. 3Д модели терена и инжењерских објеката
06.02.2022. Процена тржишне вредности непокретности