Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Aktuelnosti

[20.02.2017.]  OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE:

obaveštenjeU petak 24.02.2017. godine sa početkom u 11.00 časova u sali br.2 održaće se sastanak studenata III godine studija studijskog programa osnovnih strukovnih studija Geodezija–Geomatika.

Detaljnije

 

[18.01.2017.]  Studentski krediti i stipendije:

obaveštenjeDostaviti obrazac br. 6
najkasnije do 31.01.2017. u
biblioteku VGGŠ prema obaveštenju
koje se nalazi u daljem tekstu.

Detaljnije

 

[03.11.2016.]  UPIS I OBNOVA GODINE U ŠKOLSKOJ

obaveštenje2016/2017. GODINI

Studenti koji nisu upisali / obnovili godinu mogu se upisati u naknadnom terminu do kraja godine.

Škola poziva i studente koji su napravili pauzu u studiranju da iskoriste priliku i obnove status studenta.

Sve informacije na telefon 011/2422-178

 

[23.05.2016.]  Predavanje predstavnika RGZ-a:

obaveštenjeU skladu sa implementacijom Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Republičkog geodetskog zavoda i Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu, eksperti Republičkog geodetskog zavoda su 21.05.2016. godine održali predavanja studentima specijalističkih strukovnih studija Visoke građevinsko-geodetske škole.

Detaljnije

 

[20.05.2016.]  Sporazum o saradnji - VGGŠ i RGZ:

obaveštenjeVisoka građevinsko-geodetska
škola i Republički geodetski zavod
potpisali sporazum o saradnji.

Detaljnije

 

[12.05.2016.]  Studentski parlament:

DiplomeRadno vreme:
Sredom (od 18. Maja 2016.)
od 13:00 - do 14:00 časova

Parlament neće raditi tokom ispitnih
rokova, ali se za sva pitanja studenti mogu obratiti na
e-mail: vggs.parlament@gmail.com

 

[29.04.2016.]  Praktična nastava 2016.

obaveštenjeKompanija MapSoft d.o.o poklonila
softver za izvođenje praktične nastave
Visokoj građevinsko geodetskoj školi

Detaljnije

 

[16.04.2016.]  Praktična nastava 2016.

Praktična nastava - 2016Obaveštenje za studente I i II godine

Praktična nastava studenata
I i II godine održaće se od 09.05.
do 27.05.2016. godine
po planu i rasporedu koji će biti blagovremeno objavljeni.

Prijavljivanje za Praktičnu nastavu će se obaviti
od 25.04.2016 godine do 28.04.2016. godine.

Detaljnije

 

[15.04.2016.]  Praktična nastava 2016.

Praktična nastava - 2016Obaveštenje za studente III godine

Pozivaju se studenti III godine
(VI semestra) koji su zainteresovani
da se angažuju kao demonstratori
ili demonstratori-magacioneri na praktičnoj nastavi I i II godine, da se prijave studentskoj službi geodetskog odseka.

Detaljnije

 

[09.04.2016.]  42. Međunarodni sajam građevinarstva:

obaveštenjePosetite nas na 42. Međunarodnom sajmu građevinarstva, koji se održava od 19. do 23.4.
Nalazimo se u hali 3, štand 3022/1

RADNO VREME SAJMA:
19 - 22. april, 10:00 - 19:00 časova
23. april, 10:00 - 17:00 časova

DOBRODOŠLI!

 

[06.04.2016.]  Svečana dodela diploma:

DiplomeDana 1.4.2016. godine, održana je svečana dodela diploma studentima koji su u diplomirali na studijskim programima Geodezija - geomatika (osnovne studije), Katastar nepokretnosti i katastar vodova i Primenjena geodezija (specijalističke studije).

Detaljnije

 

[28.03.2016.]  SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA:

Diploma OSNOVNIH STUDIJA
GEODETSKOG ODSEKA u periodu
od 12.06.2015 do 02.03.2016.god.

SPECIJALISTIČKIH STUDIJA GEODETSKOG ODSEKA u periodu od 01.06.2015
do 29.02.2016.g. ČIJE SU DIPLOME URAĐENE

 

[19.02.2016.]  OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE:

obaveštenjeU petak 26.02.2016. godine sa početkom u 10.00 časova u sali br.2 održaće se sastanak studenata III godine studija studijskog programa osnovnih strukovnih studija Geodezija–Geomatika. Na sastanku će biti date neophodne  informacije u vezi organizacije i dinamike realizacije nastavnih obaveza u VI semestru (stručna praksa, izborni predmeti, seminarski rad,...). Sastanku će prisustvovati i svi nastavnici koji imaju zaduženja za izvođenje nastave u ovom semestru.

Prisustvo sastanku je obavezno za sve studente koji su prvi put upisali  III godinu studija. Mogu prisustvovati i studenti koji su obnovili III godinu studija, a koji nisu bavili stručnu praksu i odbranili seminarski rad iz izabrane oblasti.

 

Šef Geodetskog odseka
dr Slavoljub Tomić

 

[12.10.2015.] Specijalističke strukovne studije:

specijalističke studijeZbog potrebe usaglašavanja rasporeda časova sa kurikulumom novoakreditovanog jedinstvenog studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti, promenjen je objavljeni raspored časova i obaveze studenata koje su navedene u dodatnom obaveštenju.

Detaljnije

 

[12.06.2015.]  IZMENA BROJA ESPB BODOVA

obaveštenjeZA POJEDINE PREDMETE:

Odlukom Nastavnog veća Škole od 7.5.2015. godine izmenjen je broj ESPB bodova za pojedine predmete. Nove vrednosti ESPB bodova važiće od školske 2015/2016 godine.

Izuzetno studenti mogu podneti zahtev da im se već položeni ispiti računaju po novom sistemu bodovanja prilikom upisa godine u oktobru 2015. god. ukoliko smatraju da im je to povoljnije. Studentima kojima zahtev bude usvojen svi ispiti će biti računati po novom sistemu bodovanja bez obzira kada su položeni.

Detaljnije o izmenama (nastavni program)

 

[16.04.2015.]  Specijalističke strukovne studije:

specijalističke studijeU subotu 18.4.2015. u 10 časova u posetu Školi dolazi direktor RGZ-a sa svojim stručnim timom. Poseta je deo nastave na specijalističkim studijama u okviru predmeta PROCEDURE I POSTUPCI U KATASTRU NEPOKRETNOSTI.
Planirana su predavanja i prezentacije vezane za najaktuelnije projekte RGZ-a, sa posebnim osvrtom na međunarodnu saradnju.

Detaljnije

 

[09.06.2014.]  Praktična nastava - "Maj 2014."

Praktična nastavaPraktična nastava studenata
Geodetskog odseka "Maj 2014.",
uspešno je završena.

Pogledajte galeriju

 

[05.06.2014.]   VGGŠ - Android aplikacija:

VGGS - Android aplikacijaVisoka građevinsko geodetska škola napravila je aplikaciju za pametne telefone na Android platformi.

Aplikacija se može preuzeti na:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vggs
ili pretragom googleplay-a (playstore android market-a) ukucavanjem reči VGGS
Detaljnije

 

[28.03.2014.]  Obaveštenje:

specijalističke studijeU subotu 15.3.2014 je obavljena poseta rukovodstva RGZ-a studentima specijalističkih studija u okviru nastave iz predmeta PROCEDURE I POSTUPCI U KATASTRU NEPOKRETNOSTI. Posle održanih predavanja u oblastima najaktuelnijih delatnosti RGZ-a, studenti su, kao i ranijih godina, postavljali i dobijali odgovore na zanimljiva pitanja.
Opširnije na Sajtu RGZ-a

U Beogradu, marta 2014.

Predmetni nastavnici

 

[12.09.2013.] Zakon o državnom premeru i katastru:

obaveštenje Licenca prvoga reda

Izmene i dopune Zakona o državnom
premeru i katastru Republike Srbije
(Sl.glasnik RS br.65/2013).

Detaljnije

 

[14.07.2013.]  Obaveštenje:

obaveštenje Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti koji upisuju prvu ili drugu  godinu studija u školskoj 2013/2014. godini, kao i studenti koji u školskoj 2013/2014. godini obnavljaju  prvu ili drugu godinu studija.

Po starom nastavnom programu iz 2006/2007. godine nastavu slušaju studenti koji upisuju ili obnavljaju treću godinu studija u školskoj 2013/2014. godini.

Uprava škole

 

[04.05.2012.] Obaveštenje:

Odluka Vlade Republike SrbijeOdluka Vlade Republike Srbije
o proglašenju 2012. god.
godinom geodetske delatnosti.

Detaljnije

 

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Licence Inženjerske komore Srbije Dana 2.07.2012. god. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja dalo je saglasnost na vrste licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije   (www.ingkomora.org.rs/licence).

Opšta obaveštenja