Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

 

Aktuelnosti

[10.07.2015.]  UPIS 2015/2016:

obaveštenjeDRUGI KONKURSNI ROK
ZA UPIS U PRVU GODINU
OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA
SEPTEMBAR 2015. GODINE

Detaljnije

 

[18.06.2015.]  SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA:

Diploma OSNOVNIH STUDIJA
GEODETSKOG ODSEKA u periodu
od 06.02.2015 do 11.06.2015.god.

SPECIJALISTIČKIH STUDIJA GEODETSKOG ODSEKA u periodu od 03.02.2015.
do 01.06.2015.g. ČIJE SU DIPLOME URAĐENE

 

[12.06.2015.]  IZMENA BROJA ESPB BODOVA

obaveštenjeZA POJEDINE PREDMETE:

Odlukom Nastavnog veća Škole od 7.5.2015. godine izmenjen je broj ESPB bodova za pojedine predmete. Nove vrednosti ESPB bodova važiće od školske 2015/2016 godine.

Izuzetno studenti mogu podneti zahtev da im se već položeni ispiti računaju po novom sistemu bodovanja prilikom upisa godine u oktobru 2015. god. ukoliko smatraju da im je to povoljnije. Studentima kojima zahtev bude usvojen svi ispiti će biti računati po novom sistemu bodovanja bez obzira kada su položeni.

Detaljnije o izmenama (nastavni program)

 

[10.06.2015.]  SVEČANA DODELA DIPLOMA:

DiplomaSvečana dodela diploma za studente Geodetskog odseka održaće se u četvrtak 25. juna sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Geodetskog odseka (sala 3).

Spiskovi izrađenih diploma

Iz Sekretarijata Škole

 

[27.05.2015.]  Obaveštenje:

obaveštenjeUSLOVI UPISA
U NAREDNU GODINU STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2015/16 GODINI

Detaljnije

 

[21.05.2015.]   PRIPREMNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

obaveštenjeZa zainteresovane svršene učenike srednjih škola, Škola ogranizuje pripremnu nastavu za polaganje PRIJEMNOG ISPITA iz MATEMATIKE. Pripremna nastava u trajanju od 20 časova biće održana u periodu: od  16 - 26.  juna   2015. god.

Početak pripremne nastave na Geodetskom odseku je 16.6.2015. god.  u  10 sati. Za sve dodatne informacije obratiti se lično sekretarijatu Geodetskog odseka u  ul. Milana Rakića br.42, Beograd, ili na telefon 2411-885.

21.5.2015. god.

Sekretarijat Geodetskog odseka

 

[16.04.2015.]  Specijalističke strukovne studije:

specijalističke studijeU subotu 18.4.2015. u 10 časova u posetu Školi dolazi direktor RGZ-a sa svojim stručnim timom. Poseta je deo nastave na specijalističkim studijama u okviru predmeta PROCEDURE I POSTUPCI U KATASTRU NEPOKRETNOSTI.
Planirana su predavanja i prezentacije vezane za najaktuelnije projekte RGZ-a, sa posebnim osvrtom na međunarodnu saradnju.

Detaljnije

 

[16.02.2015.]  Obaveštenje za studente III godine:

obaveštenjeSastanak studenata III godine studijskog programa Geodezija-Geomatika, sa temom izvođenja nastave iz izbornih predmeta u VI semestru i obavljanju stručne prakse, održaće se u petak 20.02.2015. godine u 10.00 časova u učionici br.2. Na sastanku će se studenti precizno upoznati sa načinom izvođenja nastave iz izbornih predmeta u VI semstru (prvi put se realizuju po novom nastavnom programu iz 2012. godine), kao i načinom obavljanja stručne prakse. Prisustvo sastanku je obavezno.

Uprava Geodetskog odseka VGGŠ

 

[04.02.2015.]  Svečana dodela diploma:

DiplomaDana 30.01.2015. godine, održana je svečana dodela diploma studentima koji su u periodu od 01.06.2014. godine do 31.12.2014. godine diplomirali na studijskom programu osnovnih strukovnih studija „Geodezija-Geomatika“ i studijskim programima specijalističkih strukovnih studija „Katastar nepokretnosti i katastar vodova“ i „Primenjena geodezija“.

Pogledajte galeriju

 

[09.06.2014.]  Praktična nastava - "Maj 2014."

Praktična nastavaPraktična nastava studenata
Geodetskog odseka "Maj 2014.",
uspešno je završena.

Pogledajte galeriju

 

[05.06.2014.]   VGGŠ - Android aplikacija:

VGGS - Android aplikacijaVisoka građevinsko geodetska škola napravila je aplikaciju za pametne telefone na Android platformi.

Aplikacija se može preuzeti na:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vggs
ili pretragom googleplay-a (playstore android market-a) ukucavanjem reči VGGS
Detaljnije

 

[28.03.2014.]  Obaveštenje:

specijalističke studijeU subotu 15.3.2014 je obavljena poseta rukovodstva RGZ-a studentima specijalističkih studija u okviru nastave iz predmeta PROCEDURE I POSTUPCI U KATASTRU NEPOKRETNOSTI. Posle održanih predavanja u oblastima najaktuelnijih delatnosti RGZ-a, studenti su, kao i ranijih godina, postavljali i dobijali odgovore na zanimljiva pitanja.
Opširnije na Sajtu RGZ-a

U Beogradu, marta 2014.

Predmetni nastavnici

 

[12.09.2013.] Zakon o državnom premeru i katastru:

obaveštenje Licenca prvoga reda

Izmene i dopune Zakona o državnom
premeru i katastru Republike Srbije
(Sl.glasnik RS br.65/2013).

Detaljnije

 

[14.07.2013.]  Obaveštenje:

obaveštenje Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti koji upisuju prvu ili drugu  godinu studija u školskoj 2013/2014. godini, kao i studenti koji u školskoj 2013/2014. godini obnavljaju  prvu ili drugu godinu studija.

Po starom nastavnom programu iz 2006/2007. godine nastavu slušaju studenti koji upisuju ili obnavljaju treću godinu studija u školskoj 2013/2014. godini.

Uprava škole

 

[04.05.2012.] Obaveštenje:

Odluka Vlade Republike SrbijeOdluka Vlade Republike Srbije
o proglašenju 2012. god.
godinom geodetske delatnosti.

Detaljnije

 

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Licence Inženjerske komore Srbije Dana 2.07.2012. god. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja dalo je saglasnost na vrste licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije   (www.ingkomora.org.rs/licence).

Opšta obaveštenja