ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

УПИС 2022/2023

 

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину
основних струковних студија у четвртом) уписном року
за школску 2022/2023. годину (691 kb)

 

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину
мастер струковних студија у шестом уписном року
за школску 2022/2023. годину (638 kb)

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ УПИСА:

 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • Диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству (није потребно ако је чињеница о држављанству уписана у Извод из МК рођених);
 • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику;
 • индекс (може се купити у скриптарници Школе по цени од 400,00 РСД);
 • две фотографије формата (4,5 cm x 3,5 cm) ;
 • доказ о уплати накнаде за упис (плаћају сви студетни 3000,00РСД)
 • доказ о уплати прве рате школарине за самофинасирајуће студенте (15.000,00РСД)
 • доказ о уплати накнаде за чланарину за СКАССС (плаћају сви студенти 100,00РСД на рачун 840-2119666-62 позив на број 3-22)

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:

3-10  - за студијске програме Грађевинско инжењерство и Архитектура,
3-20  - за студијски програм Геодезија-Геоматика
3-22 – за чланарину за СКАССС (100,00 РСД)


 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ УПИСА:

 • Копија дипломе и додатка дипломи о завршеним основним студијама (кандидати који су студије завршили у Високој грађевинско-геодетској школи достављају неоверене копије а остали кандидатти оверене фотокопије);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству (није потребно ако је чињеница о држављанству уписана у Извод из МК рођених);
 • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику;
 • индекс (може се купити у скриптарници Школе по цени од 400,00 РСД);
 • две фотографије формата (4,5 cm x 3,5 cm) ;
 • доказ о уплати прве рате школарине за самофинасирајуће студенте (12.000,00РСД)
 • доказ о уплати накнаде за чланарину за СКАССС (плаћају сви студенти 100,00РСД на рачун 840-2119666-62 позив на број 3-22)

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:

3-10  - за студијске програме Грађевинско инжењерство и Архитектура,
3-20  - за студијски програм Геодезија-Геоматика
3-22 – за чланарину за СКАССС (100,00 РСД)

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
(септембар - октобар 2022. године)

 

[12.06.2022.]  ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:

УПИСПрипремна настава за пријемни испит и упис на ВГГШ креће у
понедељак 13. јуна, од 14 сати.
Настава се одржава у Хајдук Станковој бр.2.

 

obavestenje Преузмите: ИНФОРМАТОР ЗА УПИС
НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
  (3.3 MB)

Све у вези уписа на Високу грађевинско - геодетску школу
и како изгледају задаци на пријемном испитупогледајте у
Информатору за упис на основне и мастер струковне студије!