Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Geodetska metrologija


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2017. godine 173 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 196 kb
3 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2007. godine 180 kb

 

R.b. Geodetska metrologija Preuzmite materijal
1 Elaborat 230 kb (.pdf)
2 Zakon o metrologiji 60 kb (.pdf)
3 Zakon o mernim jedinicama 111 kb (.pdf)
4 Zakon o standardizaciji 73 kb (.pdf)