ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

О Високој грађевинско - геодетској школи

Одсек Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија (ВГГШ) је један од пет Одсека у саставу Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). АТУСС је државна, самостална високошколска установа основана Одлуком Владе Републике Србије број 022-7976/2019 од 29.08.2019. године.

Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија у Београду је до оснивања АТУСС била самостална високошколска установа чији оснивач је Влада Републике Србије.  Настала је 1996. године спајањем Више грађевинске школе и Више геодетске школе из Београда.

Висока грађевинско-геодетска школа образује струковне инжењере оспособљене за извршавање практичних задатака у грађевинској, архитектонској и геодетској делатности у складу са актуелним законским прописима, стандардима и нормама квалитета, као и најновијим технолошким достигнућима.

У Школи се настава обавља у два пододсека:

Грађевински пододсек
Хајдук Станка 2
011/2422-178

 

Геодетски пододсек
Милана Ракића 42
011/2411- 885

 

Студијски програми

У Школи се тренутно изводи настава на три студијска програма на основним струковним студијама (Грађевинско инжењерство, Архитектура и Геодезија - Геоматика) као и на два студијска програма на мастер струковним студијама (Грађевинско инжењерство у високоградњи и Геодезија - Геоматика).

НИВО СТУДИЈА ЕСПБ Грађевински одсек Лиценца ЕСПБ Геодетски одсек Лиценца
основне струковне студије
(3 године)
180 Грађевинско инжењерство GI 04-04.2 180 Геодезија-геоматика GeI 08-01.2
Лиценца
II реда
Архитектура AI 02-01.2
мастер струковне студије
(2 године)
120 Грађевинско инжењерство
у високоградњи
GI 04-01.1
GI 04-02.1
GI 04-03.1
GI 04-04.1
GI 04-05.1
120 Геодезија-геоматика GeP 08-01
GeI 08-01.1
Лиценца
I реда

 

Контакт:

Секретаријат:
Тел: +381 11 2422 178  ·  Email:  vggs@sezampro.rs

Студентска служба
Тел: +381 11 2402 786  · (грађевински пододсек) 
Тел: +381 11 2411 885  · (геодетски пододсек)

www.vggs.rs