VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Kadrovi  Visoke građevinsko · geodetske škole

PROFESORI

dr Aleksandra Kostić-Milanović
dr Bojan Milošević
dr Čedomir Cvijović
dr Darko Plamenac
dr Dragan Marković
dr Dragan Nikolić
dr Goran Ćirović
dr Iva Despotović
dr Jasmina Ostojić-Nedeljković
dr Katarina Jevtić-Novaković
dr Marko Mirković
dr Mirjana Đurđević
dr Miroljub Milivojčević
dr Slavoljub Tomić
dr Slobodan Pandžić
dr Snežana Mitrović
dr Vule Aleksić
dr Zora Aleksić
dr Zoran Popović

PREDAVAČI

mr Aleksandar Kostić
mr Dušan Turina
mr Jasmina Todorović
mr Marina Nikolić - Topalović
mr Milan Filipović
mr Olivera Vasović
mr Rajko Savanović
mr Slobodan Jovović
mr Vesna Jokanović
mr Vesna Trifunović-Dragišić
mr Zoran Živković

SARADNICI

Ana Stajčić
Katarina Krstić
Marija Dimitrijević - Jović
mr Nikola Milanović
Sara Đalović
Zvezdana Jeličić

SEKRETARIJAT

Uroš Radovančev
Gordana Zdravković

RAČUNOVODSTVO

Marija Vučak
Anđelka Ranković

RAČUNSKI CENTAR

Marko Vuković
Miloš Marković

BIBLIOTEKA

Marijana Oro
Danijela Djordjević

STUDENTSKA SLUŽBA

Ljiljana Tanasković
Zorica Stanojković
Mirjana Kolundžić
Anđa Pandžić

TEHNIČKA SLUŽBA

Zoran Bursać
Mijat Mašić
Nebojša Ćirić
Milojka Milenković
Mileva Mašić
Danka Ružičić
Ljilja Ćirić
Gordana Bursać
Bogdana Obradović