ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Izdavaštvo

Ostala literatura - Građevinski odsek:

Reinženjering poslovnih procesa u građevinarstvu   Zbirka zadataka iz matematike   Elementi visokogradnje   Grubi skupovi
primena u građevinarstvu
     
Goran Ćirović   Vule Aleksić,
Zora Aleksić
  Leposava Basarić   Goran Ćirović,
Darko Plamenac
Višekriterijumska evaluacija u planiranju komunalne infrastrukture   Mehanika tla 1   Mehanika tla 2   Gornji stroj železnica
     
Mirjana Đurdević   Svetlana Latov   Svetlana Latov   Toma Milojković
Saobraćajnice 1
Praktikum za izradu elaborata
  Računari i programiranje   Finansisko poslovanje i investicije u građevinarstvu   Microsoft Excel 2003
     
Toma Milojković   Vule Aleksić,
Aleksandar Kostić
  Goran Ćirović,
Ognjan Luković
  Vule Aleksić
Aleksandar Kostić
Word & Excel 2003            
           
Vule Aleksić,
Zora Aleksić,
Aleksandar Kostić