ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Издаваштво

Мастер студије - Грађевински одсек:


Naslov: Građevinsko-urbanističke procedure
Autori: dr Goran Ćirović, mr Marina Topalović Nikolić
izdanje: prvo
godina izdanja: 2011
format: 17 × 24
obim: 226
ISBN: 978-86-7488-099-9
Naslov: Збирка решених задатака из
Зиданих конструкција
према еврокоду 6
Autor: Проф. др Бојан Милошевић, дипл. инж. грађ.
ISBN: 978-86-7488-158-3